Stadsmuseets utställningar och evenemang

Vanda stadsmuseums utställningslokaler finns på Dickursby gamla station. Vi ordnar också utställningar och evenemang på Håkansböle gård i Håkansböle.

Presentation

Etiketter

KulturTurism
Vanda stadsmuseums utställningslokaler finns på Dickursby gamla station. Vi ordnar också utställningar och evenemang på Håkansböle gård i Håkansböle. Utställningarnas teman väljs ut ur Vandas historia från 10 000 år tillbaka i tiden.

Det är alltid fritt inträde till stadsmuseets utställningar. Utställningarnas öppettider samt information om evenemang som museet ordnar finns i Vandas evenemangskalender.

På sidan Verksamhetsställen hittar du information om var museets utställningslokaler finns, tjänster och tillgänglighet. 

Tryggt museibesök  

Principerna för trygga rum

Vanda stadsmuseum är en diskrimineringsfri zon. På vårt museum är det förbjudet att diskriminera, förödmjuka, håna eller mobba någon. Vi respekterar varandras psykiska och fysiska utrymme.

Vi gör inga antaganden om varandra – om varken till exempel kön, bakgrund, etnicitet, kultur, sexuella läggning, funktionsförmåga eller förmögenhet.

Vänligen följ dessa principer på vårt museum och i våra tjänster.

Om du blir utsatt för eller ser att någon annan blir utsatt för osakligt bemötande på museet, tveka inte att kontakta personalen på Vanda stadsmuseum. Vi gör vårt bästa för att hjälpa till. Du kan också ge respons via webbtjänsten Oma Vantaa.
 

Boka en guidning för din grupp 

I stadsmuseet kan du hos museilektorn boka en guidad utställningsrunda. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan. 

Även om er grupp inte skulle behöva guidning, tar vi gärna emot information om ert besök på förhand. På det här sättet kan vi säkerställa att det inte förekommer trängsel i utställningslokalerna och att gruppen får den bästa möjliga museiupplevelsen.   

Pris för guidning:   

  • gratis för skolgrupper från Vanda   

  • övriga mån.–fre. 80 euro/grupp (kl. 9–18) eller 130 euro/grupp (övriga tider)

  • lör.–sön. 130 euro/grupp (kl. 11 - 16) eller 260 euro/grupp (övriga tider)    

Gruppstorlek:   

  • max. cirka 20 personer   

  • större grupper guidas i flera omgångar   

Längden på guidningen:   

  • cirka 1 timme   

  • vi kan även dimensionera guidningen efter er tidtabell (fråga museilektorn om mer information)   

I samband med bokningen lönar det sig att tala om specialönskemål med tanke på guidningen – vi skräddarsyr vid behov guidningens innehåll efter gruppens behov.   

Distansguidningar 

Vill du bekanta dig med guidningen via distansuppkoppling? Du kan boka en distansguidning för din grupp som genomförs via appen Teams. Mer information fås av museilektorn (kontaktuppgifter längst ned på sidan). Priserna för distansguidning är desamma som för en normal utställningsguidning.  

Saknar du en kamrat vid museibesöket? 

Be en kulturlots att följa med! Lotsarna är utbildade, frivilliga kamrathandledare, som är insatta i kulturutbudet i Vanda. Tjänsten kostar ingenting. 

Minnenas kappsäck  

Äldrecenter och servicehus kan av museet beställa läromaterialet till utställningen Minnenas kappsäck. Miniutställningen innehåller föremål och bilder, kring vilka man kan prata om gångna årtionden och minnas tillsammans.  

En museiguide eller Vanda stads kulturlots ansvarar för transporten av kappsäcken. Tjänsten är gratis och varar i cirka 1 timme.‍ Mer information fås och bokningar görs hos museilektorn (kontaktuppgifterna hittar du längst ned på den här sidan). 

Närmare information

Marjo Eerikäinen

Vanda stadsmuseum
museilektor
040 573 9920 marjo.eerikainen@vantaa.fi

guidningsbokningar, museipedagogik  

Karoliina Junno-Huikari

Vanda stadsmuseum
museiamanuens
040 187 3143 karoliina.junno-huikari@vantaa.fi

tjänster för allmänheten, Den lilla museibutiken

Anni Rissanen

Vanda stadsmuseum
museiamanuens
050 318 1467 anni.rissanen@vantaa.fi

utställningar, information 

Keywords

MuséerFrivilligverksamhet

Verksamhetsställen

Tjänsten har totalt 2 verksamhetsställen