Utbildningstjänster på Stadsmuseet

Museet erbjuder utbildningstjänster för elever i alla åldrar. Guider, bakgrundsmaterial, ett verksamhetsprogram och workshops finns bland annat.

Presentation

Etiketter

UtbildningKulturTurismSmåbarnspedagogik
Museet erbjuder undervisning till lärande i alla åldrar. Museilektorn och guider guidar grupper på beställning till museiutställningar och av dem kan även beställas material för självständiga studiebesök. Guidning kan skräddarsys efter lärares önskemål. Muséet har också program med upplevelser, temaguidningar och workshops. Studiebesök på museet är gratis för förskolor, skolor och läroinrättningar.

Ett museibesök bör bokas i god tid med museilektorn (kontaktuppgifter i sidans nedre kant). På vardagar är förmiddagarna reserverade för guidade rundturer för daghems- och skolgrupper.‍ Morgontider kan även bokas för grupper, då utställningen ännu inte är öppen för allmänheten.

Pris:  

  • gratis inträde   

  • guidningen och verkstäderna är gratis för elevgrupper från Vanda 

Gruppstorlek:  

  • Våra lokaler rymmer max. 20 personer per guidning.  

Längden på guidningen:  

  • cirka 45 minuter  

  • vi kan även dimensionera guidningen efter er tidtabell  

I samband med bokningen lönar det sig att tala om specialönskemål med tanke på guidningen – vi skräddarsyr vid behov guidningens innehåll efter klassens behov. Boka guidningen hos museilektorn, kontaktuppgifterna hittar du längst ned på den här sidan. 

""

Kuva: Stella Karlsson, Vantaan kaupunginmuseo

Småbarnspedagogik och lågstadiet

Högstadiet, gymnasiet och yrkesutbildning

Expertbesök på skolor

Vanda stadsmuseums arkeologer och byggnadsforskare ordnar kostnadsfria lektioner för elever under vilka fokus ligger på hemtraktens historia. Lektionerna ordnas antingen på den egna skolan eller via Teams. Boka en lektion genom att kontakta oss via e-post. Det finns ett begränsat antal lektioner att boka.

Närmare information

Marjo Eerikäinen

Vanda stadsmuseum
museilektor
marjo.eerikainen@vantaa.fi

guidningsbokningar, museipedagogik

Andreas Koivisto

Vanda stadsmuseum
arkeolog
andreas.koivisto@vantaa.fi

Hemtraktens historietimmar på skolor 

Susanna Paavola

Vanda stadsmuseum
byggnadsforskare
susanna.paavola@vantaa.fi

Vanda – från landsbygd till stad

Keywords

MuséerUtställningarHistoria

Verksamhetsställen

Tjänsten har totalt 2 verksamhetsställen