Service group: Turism

Håkansböle gård

Verksamhetsställe

På Håkansböle gård finns en huvudbyggnad i jugendstil och åtta sidobyggnader. Du får fritt röra dig i parken kring herrgården året runt.

Håkansböle storområde

Stadsmuseets utställningar och evenemang

Tjänst

Vanda stadsmuseums utställningslokaler finns på Dickursby gamla station. Vi ordnar också utställningar och evenemang på Håkansböle gård i Håkansböle.

Utbildningstjänster på Stadsmuseet

Tjänst

Museet erbjuder utbildningstjänster för elever i alla åldrar. Guider, bakgrundsmaterial, ett verksamhetsprogram och workshops finns bland annat.

Stadsmuseum

Tjänst

Vanda stadsmuseum begåvat, forskar och presenterar områdets kulturhistoria.

Vanda stadsmuseum

Verksamhetsställe

I stadsmuseet finns varierande utställningar om Vandaregionens historia och kultur. I museet ordnas dessutom guidningar och evenemang.

Dickursby storområde