Service group: Turism

Stadsmuseets kontaktinformation

Innehållssida

Vanda stadsmuseums kontaktinformation.

Dickursby storområde

Webbmaterial

Innehållssida

Vanda stadsmuseum har publicerat sina material i tjänsten Finna samt som mobilspel, mobilguider och webbutställningar. Utöver dessa producerar museet artiklar, bloggar, videor och podcaster.

Håkansböle gård

Verksamhetsställe

På Håkansböle gård finns en huvudbyggnad i jugendstil och åtta sidobyggnader. Du får fritt röra dig i parken kring herrgården året runt.

Håkansböle storområde

Stadsmuseets utställningar och evenemang

Tjänst

Vanda stadsmuseums utställningslokaler finns på Dickursby gamla station. Vi ordnar också utställningar och evenemang på Håkansböle gård i Håkansböle.

Utbildningstjänster på Stadsmuseet

Tjänst

Museet erbjuder utbildningstjänster för elever i alla åldrar. Guider, bakgrundsmaterial, ett verksamhetsprogram och workshops finns bland annat.

Stadsmuseum

Tjänst

Vanda stadsmuseum begåvat, forskar och presenterar områdets kulturhistoria.

Vanda stadsmuseum Framsida

Startsida

Vanda stadsmuseum värnar, undersöker och bevarar Vandas historia och kulturtradition tillsammans med stadens invånare.

Vanda stadsmuseum

Verksamhetsställe

I stadsmuseet finns varierande utställningar om Vandaregionens historia och kultur. I museet ordnas dessutom guidningar och evenemang.

Dickursby storområde