Stadsmuseets samlingar

I Vanda stadsmuseums samlingar finns fotografier, föremål, arkiv- och AV-material. Du kan bekanta dig med samlingarna i webben eller i museets samlingslokaler.

Presentation

I Vanda stadsmuseums samlingar finns fotografier, föremål, arkiv- och AV-material. Du kan bekanta dig med samlingarna i söktjänsten Finna. I tjänsten kan du ladda ner tryckbara högupplösta bilder eller mindre bilder av webbkvalitet.

Du kan också bekanta dig med samlingarna i museets samlingslokaler i Sandkulla. Du kan studera de ursprungliga bilderna, söka och bläddra i det digitaliserade materialet i museets databas. Du måste alltid komma överens om ett besök på förhand.

Söktjänsten Finna  

I söktjänsten Finna finns fler än 5 000 gamla och nyare fotografier från Vanda samt arkiv- och föremålshelheter. Nytt material läggs till kontinuerligt. I tjänsten kan du med en CC BY 4.0-licens fritt ladda ned högupplösta fotografier som lämpar sig för tryck och mindre fotografier av webbkvalitet. Fotografier som du laddar ned från Finna kan du med andra ord använda fritt, bara du kommer ihåg att nämna Vanda stadsmuseum och fotografens namn i samband med publikationen. 

Samlingstjänster

Du kan bekanta dig med samlingarna också i museets samlingslokaler i Sandkulla.  

""

Kuva: Stella Karlsson, Vantaan kaupunginmuseo.

Bildarkiv 

Bildarkivets samlingar omfattar cirka 141 000 bilder (2021): kontaktkopior, negativ, diabilder, bildfiler samt fotoalbum från slutet av 1800-talet till nutid. Dessutom omfattar samlingarna en del vykort och annat bildmaterial. 

Temana för fotografierna är bland annat Vandaregionens byggnader, landskap, personer, kommunala liv och evenemang. Samlingen har bildats främst genom donationer. En stor del av bildmaterialet har sammanställts genom reprofotografering och numera genom digitalisering av fotografier som har lånats av privatpersoner.  

Museet dokumenterar genom att fotografera stadsbildens förändring, evenemang och fenomen (se Lagringsansvar längre ned på den här sidan. År 2021 grundandes en grupp bestående av frivilliga stadsfotografer, som deltar i förevigandet av den föränderliga staden i samarbete med museet.  

Föremål 

Vanda stadsmuseums samlingar omfattar cirka 25 000 föremål (2021). Av föremålen hör cirka 15 000 till Håkansböle gårds samlingar. Andra stora samlingar är skolsamlingen, föremål med anknytning till den kommunala verksamheten samt material från industrin i Vanda, till exempel produktion från Silkesfabriken i Dickursby.

Arkeologiska fynd som gjorts i Vanda katalogiseras i enlighet med fornminneslagen till Finlands Nationalmuseums samlingar.  

Arkiv och AV-arkivet 

Arkivsamlingen omfattar bland annat dokument, kartor, brev, skoltavlor och teckningar samt material om muntliga traditioner och dokumentation av samtiden. Totalt finns mer än 125 hyllmeter material (2021). En del av materialet sparas digitalt. Syftet är att bevara pappersmaterial och material om muntliga traditioner från ortens och dess invånares historia.  

I museets AV-arkiv sparas inspelningar av rörlig bild och ljud i olika format. Samlingarna omfattar cirka 710 inspelningar (2021). Materialet består till exempel av intervjuer, videoinspelningar, rullband, musik och animationer. Museets intervjumaterial sparas i elektroniskt format. Arkiv- och AV-samlingarna har bildats av donationer, tillvaratagande, genom kopiering samt egen insamlingsverksamhet. 

Frysrummet 

Frysrummet i våra samlingslokaler är avsett för frysning av föremål och annat material. Med frysning bekämpas skadedjur. Vi hyr endast ut frysen till museer, arkiv och föreningar. Vi fryser inte livsmedel.  

 • Frystiden är 7 dygn. Temperaturen sjunker till -38 °C på cirka en timme.  

 • Pris för museer, arkiv och föreningar är 400 euro/gång (+ 24 % moms).

 • På förhand avtalad lämning och hämtning av material mån.–fre. kl. 9–15.‍ 

Stadsmuseet ansvarar inte för eventuella skador som uppstår på föremålet på grund av frysningen. Uppdragsgivaren ska själv säkerställa att materialet lämpar sig för frysning. Uppdragsgivaren ska underteckna en blankett om ansvarsfrihet innan materialet fryses ned. 

Mer information och bokningar görs hos museimästaren (kontaktuppgifter längst ned på sidan). 

Samlingspolitik 

Syftet med samlingspolitiken är att sammanfatta museets uppgift samt att öppna upp museets verksamhet och processer. Samlingspolitiken för Vanda stadsmuseum bekräftas av stadskulturnämnden. Samlingspolitiken uppdateras med cirka fem års intervaller. Vanda stadsmuseums första samlingspolitik färdigställdes 2004 bland de första museerna i Finland.  

Bevaringsansvar 

Vanda stadsmuseum har ett lokalt bevaringsansvar. Samlingarna kartläggs med material med anknytning till Helsinge socken, Helsinge landskommun, Vanda köping och Vanda stad. Fokusområdena är:  

 • urbanisering och förorter,   

 • kulturlandskap och byggnadskultur,   

 • boende och vardagen i Vanda,                              

 • kultur i Vanda: föreningsverksamhet, hobbyer, fritid, evenemang,

 • industri i Vanda,

 • kommunlivet under olika tidsperioder, företag och organisationer, och

 • museets egen verksamhet.  

Samtidsdokumentation och samarbete 

Vanda stadsmuseum bevarar aktivt fenomen från samtiden i Vanda. Bevaringsämnena väljs årligen. Ämnena kan vara förknippade med museets eget eller något annat temaår, eller så kan de bestämmas i enlighet med nödvändigt utställnings- eller forskningsmaterial.  

Stadsmuseet medverkar i det nationella bevarings- och samlingssamarbetet (TAKO). TAKO-nätverkets syfte är att utveckla museernas samarbete beträffande samtidsdokumentation samt fördelningen av det nationella bevaringsarbetet. På det här sättet förhindrar man överlappningar mellan olika museers samlingar.  

Vanda stadsmuseums bevaringsansvarsområden är: 

 • Förortsboende

 • Urbanisering

 • Köpcenter och handelsområden   

Stadsmuseet deltar i verksamheten för pol 3 i TAKO:s samarbetsarbetsgrupp, där ämnet är vardag. Bland annat genomför vi projekt kring samtidsdokumentation, med anknytning till polens tema. 

Närmare information

Päivi Yli-Karhula

Vanda stadsmuseum
intendent
050 318 1482 paivi.yli-karhula@vantaa.fi

föremålssamlingar, museichefens ställföreträdare  

Maria Kangas

Vanda stadsmuseum
museimästare
050 314 5142 maria.kangas@vantaa.fi

museiteknik och logistik  

Anu Mönkkönen

Vanda stadsmuseum
museiamanuens
050 318 0989 anu.monkkonen@vantaa.fi

bildarkivets samlingar, kundservice  

Sanni Penttinen

Vanda stadsmuseum
museiamanuens
040 675 5222 sanni.penttinen@vantaa.fi

fotografering, bildbehandling, samlings- och dokumentationsarbete

Stella Karlsson

Vanda stadsmuseum
museiamanuens
050 318 1484 stella.karlsson@vantaa.fi

Håkansböle gårds samlingar 

Anna-Reetta Rikala

Vanda stadsmuseum
museiamanuens
050 302 4097 anna-reetta.rikala@vantaa.fi

arkivsamlingar, dokumentationsprojekt  

Bildarkiv

Vanda stadsmuseum kuva-arkisto@vantaa.fi

Keywords

MuséerHistoria

E-tjänster

Information service

Fråga museet

Forskare vid Stadsmuseet svarar gärna på frågor om Vandas historia.

Närmare information ärendetjänst

Museet undersöker Vanda historia ur olika perspektiv, från förhistoria till nutid. Museets aktuella forskningsprojekt fokuserar på utvalda ämnen. Utställningar, publikationer och rapporter genomförs som resultat forskningsprojekt.

Servicekanaler

Verksamhetsställen

Tjänsten har totalt 1 verksamhetsställen