Myndigheters begäran om utlåtande

Myndigheternas begäran om utlåtande skickas per e-post till: kulttuuriymparisto@vantaa.fi. 

Personalens kontaktinformation

Marjo Poutanen, chef för museitjänsterna

museets ledning, administration, personal, ekonomi

040 846 7814 

marjo.poutanen@vantaa.fi 

Personalen i alfabetisk ordning enligt efternamn   

Marjo Eerikäinen, museilektor

guidningsbokningar, museipedagogik  

040 573 9920 

marjo.eerikainen@vantaa.fi 

‍Maiju Hautamäki, museiamanuens 

tjänster för allmänheten, Den lilla museibutiken  

050 302 6720 

maiju.hautamaki@vantaa.fi 

‍Stella Karlsson, museiamanuens

fotografering, bildbehandling, samlings- och dokumentationsarbete  

050 318 1484 

stella.karlsson@vantaa.fi 

Andreas Koivisto, arkeolog 

arkeologi, fornlämningar  

050 302 4926 

andreas.koivisto@vantaa.fi 

Eeva Kotioja, historieforskare  

Historieprojektet Vanda50  

040 574 4137 

eeva.kotioja@vantaa.fi 

‍Mats Miinalainen, museimästare 

museiteknik och logistik  

050 314 5142 

mats.miinalainen@vantaa.fi 

‍Anu Mönkkönen, museiamanuens 

bildarkivets samlingar, kundservice  

050 318 0989 

anu.monkkonen@vantaa.fi 

‍Susanna Paavola, byggnadsforskare 

byggnadsskydd, kulturlandskap  

050 314 6281 

susanna.paavola@vantaa.fi 

‍Anna-Reetta Rikala, museiamanuens 

arkivsamlingar, dokumentationsprojekt  

050 302 4097 

anna-reetta.rikala@vantaa.fi 

‍Anni Rissanen, museiamanuens 

utställningar, information  

050 318 1467 

anni.rissanen@vantaa.fi 

Pirjo Rosti, byråsekreterare 

fakturering, bokföring, personalfrågor  

040 838 0401 

pirjo.rosti@vantaa.fi‍ 

Anne Silanto, byggnadsforskare 

byggnadsskydd, kulturlandskap  

050 302 4964 

anne.silanto@vantaa.fi‍ 

Päivi Yli-Karhula, intendent 

föremålssamlingar, museichefens ställföreträdare  

050 318 1482 

paivi.yli-karhula@vantaa.fi 

Faktureringsadress

Mottagarens namn: Vanda stad  

FO-nummer: 0124610-9  

Mottagarens nätfakturaadress: 003701246109  

Nätfakturaoperatör: CGI  

Förmedlarkod: 003703575029  

Referens: kostnadsställe 163350110  

  

Postadress för pappersfakturor (endast om nätfakturor inte är möjliga):  

Vanda stad, PB 751, 00074 CGI  

Referens: kostnadsställe 163350110