Vanda stadsmuseum

Välkommen till Vanda stadsmuseum! Vi är ett museum som upprätthålls av Vanda stad. Vårt huvudsakliga verksamhetsställe ligger i Dickursby gamla stationsbyggnad som byggdes år 1862. Vårt museum fungerar som sakkunnig när det gäller Vandas historia, kulturarv och kulturmiljö och är en lärmiljö för Vandabor i alla åldrar.

De svenskspråkiga sidorna är under arbete och en del länkar leder för närvarande till finskspråkiga sidor. Vi beklagar olägenheten!

Kontaktuppgifter