Stadsmuseum

Vanda stadsmuseum fungerar som sakkunnig när det gäller Vandas historia, kulturarv och kulturmiljö, och är en lärmiljö för människor i alla åldrar.

Presentation

Vanda stadsmuseum har tre verksamhetsställen. Museets utställningslokaler och kontor finns på Dickursby gamla station, och museets samlingstjänster i Sandkulla. Museet ordnar också utställningar på Håkansböle gård.

Utställningsverksamheten är bara ett av museets uppdrag. Museet samlar också in, bevarar, vårdar och forskar i Vandaområdets kulturarv. Museet fungerar som sakkunnig när det gäller Vandas historia, kulturarv och kulturmiljö, och är en lärmiljö för människor i alla åldrar.

Vandas långa historia i korthet 

  • De första invånarna anlände till området på stenåldern, för närmare 10 000 år sedan. Havsytan var då högre än den är nu, och området låg vid den forntida havsstranden.  
  • Redan på stenåldern koncentrerades bosättningen till områdena kring Myrbacka och Dickursby. Boplatser från stenåldern har undersökts genom omfattande arkeologiska utgrävningar i Myrbacka centrum och Ånäs.   
  • Folk från Sverige flyttade till området på medeltiden. De tog med sig bland annat det svenska språket och samhällsstrukturen. Området fick namnet Helsinga, det vill säga Helsinge socken.   
  • Området omnämns för första gången i skriftliga källor 14.9.1331. Urkunden gäller erläggande av biskopstionde. Ett annat gammalt omnämnande är från år 1351 då Sveriges kung Magnus Eriksson beviljade det estniska klostret i Padis rättigheter till att fiska lax i Vanda å.   
  • Vandas och hela huvudstadsregionens äldsta byggnader är Helsinge kyrka S:t Lars och kyrkans klockstapel i Helsinge kyrkoby. Klockstapeln har daterats till 1350-talet och kyrkan härstammar från 1450-talet. 
  • Finlands första järnväg byggdes genom socknen år 1862. Dickursby gamla station är den enda stationsbyggnad som utöver ändstationerna byggdes i tegel. I dag är Vanda stadsmuseum inhyst i stationsbyggnaden.  
  • Helsinge socken blev Helsinge kommun i förvaltningsreformen år 1865.   
  • Kommunen var huvudsakligen svenskspråkig fram till början av 1900-talet.   
  • Kommunen blev Vanda köping år 1972 och Vanda stad år 1974.  
  • Vanda är Finlands fjärde största stad (år 2021) och Finlands mest mångkulturella kommun.

Museets publikationer

V‍anda stadsmuseums publikationsserie omfattar regelbundet publikationer med anknytning till områdets historia. Du kan läsa dem i museets handbibliotek och de flesta publikationer kan även skaffas via Lilla museibutiken.

Frågor och svar

Museet och museibyggnaden

Utställningar, guidningar, tjänster

Föremål, fotografier, arkivmaterial

Byggnader, kulturmiljö, arkeologi, skyddsobjekt, fornlämningar

Närmare information

Bildarkivet

Vanda stadsmuseum kuva-arkisto@vantaa.fi

Kulturmiljöarbete

Vanda stadsmuseum kulttuuriymparisto@vantaa.fi

Vanda stadsmuseum

kaupunginmuseo@vantaa.fi

Keywords

Muséer

E-tjänster

Information service

Fråga museet

Forskare vid Stadsmuseet svarar gärna på frågor om Vandas historia.

Närmare information ärendetjänst

Museet undersöker Vanda historia ur olika perspektiv, från förhistoria till nutid. Museets aktuella forskningsprojekt fokuserar på utvalda ämnen. Utställningar, publikationer och rapporter genomförs som resultat forskningsprojekt.

Servicekanaler

Verksamhetsställen

Tjänsten har totalt 3 verksamhetsställen