Delta i museiarbetet

Vill du berika vårt gemensamma kulturarv i Vanda? Här hittar du tips på hur du kan bidra till historiska handlingar i Vanda.

Mies on ottamassa valokuvaa. Taustalla toinen valokuvaaja.

Foto: Antti Yrjönen, Vanda stadsmuseum

Donera bilder eller föremål

Samlingarna utökas i huvudsak genom donationer, eftersom museet inte har något anslag för köp till samlingar. Vid varje objekt funderar vi noggrant på huruvida det uppfyller villkoren för samlingarna. Beslutet om att ta upp ett föremål i en samling fattas av intendenten eller amanuensen som ansvarar för samlingen. 

Krav för objekt som tas upp i samlingarna:  

 • i tillräckligt gott skick,

 • tillverkat i Vanda,

 • har använts i Vanda,

 • tillhört en person som har bott i Vanda,

 • berättar om centrala saker i Vandas historia eller nutid,

 • man vet tillräckligt om föremålets historia, och  

 • hör till lagringsansvarsområdet.  

Till samlingarna upptas inte objekt som:  

 • inte ingår i lagringsansvarsområdet,  

 • är i dåligt skick,  

 • redan finns i samlingarna (dubblett), och

 • vars historia man inte känner till.  

Geografiskt följs numera Vandas gränser. Om material som hör till tidigare Helsinge söcken och landskommun, som anslutits till Helsingfors, fattas beslut från fall till fall tillsammans med Helsingfors stadsmuseum.  

Objekt kan även sparas i brukssamlingen, varvid de används i museiundervisningen och som utställningsrekvisita. Vanda stadsmuseum tar inte emot deponeringar. Med deponering avses sparande av material i museets samlingar så att museet inte äger det.‍  

V‍ill du donera bilder, arkivmaterial eller föremål till museet? Kontakta stadsmuseets samlingstjänster. 

Frivilliga fotografer

Till sin hjälp har samlingsteamet ett gäng frivilliga hobbyfotografer, som förevigar nutida Vanda och den föränderliga staden. 

Du är lämplig som fotograf om: 

 • du bor i Vanda och har fotografering som hobby,

 • du rör dig med öppna ögon och hittar enkelt fina fotograferingsobjekt i ditt närområde,

 • du är i synnerhet intresserad av förändringar som syns i gatubilden, aktuella fenomen, byggnader, evenemang och stadsmiljö,

 • du vill delta i Vanda stadsmuseums samlingsarbete, och

 • dina fotografier får publiceras för fri användning i tjänsten Finna. 

Aktuella enkäter och insamlingar

Museet samlar in både minnen av livet förr i tiden i Vanda och information om vardagen i nutid. Här berättar vi nyheter gällande insamlingsprojekt. För närvarande har vi inte någon aktiv enkät eller insamling.

Adoptera ett monument

Är du intresserad av arkeologiska objekt eller gamla byggnader? Skulle du vilja göra någonting konkret bra för dem? Verksamheten Adoptera ett monument uppmuntrar alla till att värdesätta och ta hand om sin lokala miljö.  

Kulturmiljöns omvårdnadsverksamhet är frivilligarbete i lag med gamla byggnader och fornminnen. Adopteraren äger inte objektet, utan tar hand om det och kontrollerar skicket på det. Adopteraren kan även forska i objektets historia eller ordna olika evenemang vid objektet.

Anvisningar för eftersökning med metalldetektor

Metalldetektorsökningar som hobby har blivit mäkta populär och vi får också regelbundet förfrågningar hit till staden om ämnet. Därför har vi sammanställt en lista över saker som man måste ha i åtanke vid eftersökning med metalldetektor inom Vanda stads område.