Service group: Kultur

Håkansböle sommarsäsong invigs den 20 maj Våren på herrgården

Nyhet

Evenemanget Våren på herrgården (Kartanon kevät) ordnas i Håkansböle lördagen den 20 maj klockan 11-16.30.

Håkansböle storområde

Vilka är de sju finaste affärs- och samhällsbyggnaderna i Vanda från 1980- och 1990-talen? Se bilderna!

Artikel

Vanda stadsmuseum genomför för närvarande ett inventeringsprojekt för byggnader från 1980- och 1990-talen. Under den första fasen gick man igenom samlingslokaler. Av de nästan 350 byggnaderna visade sig sju vara särskilt noggrant planerade och verkliga arkitektoniska pärlor!

Delta i museiarbetet

Innehållssida

Vill du berika vårt gemensamma kulturarv i Vanda? Här hittar du tips på hur du kan bidra till historiska handlingar i Vanda.

Stadsmuseets kontaktinformation

Innehållssida

Vanda stadsmuseums kontaktinformation.

Dickursby storområde

Vanda stadsmuseums nya utställning får besökaren att svettas

Nyhet

Den 14 september ekar startskottet för Vanda stads nya utställning På era platser, färdiga, GÅ! Den aktiverande utställningen berättar om barn- och ungdomsidrotten i Vanda.

Kulturmiljöarbete

Tjänst

På Vanda stadsmuseum arbetar två byggnadsforskare och en arkeolog. De ger råd och hjälp i skydds- och vårdfrågor som gäller kulturmiljön.

Webbmaterial

Innehållssida

Vanda stadsmuseum har publicerat sina material i tjänsten Finna samt som mobilspel, mobilguider och webbutställningar. Utöver dessa producerar museet artiklar, bloggar, videor och podcaster.

Forskningsarbete

Innehållssida

Vanda stadsmuseum bevarar och forskar i Vandaregionens liv, historia och kulturmiljö. Utöver vårt grundläggande arbete genomför vi även projekt gällande dokumentation av samtiden, lagring, inventering och forskning.

Håkansböle gård

Verksamhetsställe

På Håkansböle gård finns en huvudbyggnad i jugendstil och åtta sidobyggnader. Du får fritt röra dig i parken kring herrgården året runt.

Håkansböle storområde

Vanda stadsmuseums samlingstjänster

Verksamhetsställe

Vanda stadsmuseums samlingar finns i Hiekkaharjun koulus bottenvåning. Du måste alltid komma överens om ett besök på förhand.

Dickursby storområde