Vanda stadsmuseum

I stadsmuseet finns varierande utställningar om Vandaregionens historia och kultur. I museet ordnas dessutom guidningar och evenemang.

Kontaktinfo

Adress

Hertasvägen 1
01300Vanda
Finland

Postadress
PB 4570, 01030 Vanda stad
Telefon
+358 40 708 4551 (lna/msa)
All contacts and opening hours

Introduktion

Etiketter

Dickursby storområdeKulturTurismLokaler
I stadsmuseet finns varierande utställningar om Vandaregionens historia och kultur. I museet ordnas dessutom guidningar, verkstäder och evenemang. Du kan även vistas i museet och läsa referensbibliotekets böcker. I den lilla museiboden får du köpa böcker, vykort och föremål. I byggnaden finns även museets kontorslokaler.

Museibyggnaden Dickursby gamla järnvägsstation. Byggnaden färdigställdes 1862. Den är Finlands äldsta stationsbyggnad av tegel. Byggnaden planerades av länsarkitekt Carl Albert
Edelfelt.

Ankomst 

Vanda stadsmuseum ligger i Dickursby gamla järnvägsstation, alldeles i närheten av Dickursby stationscentrum Dixi. I Dickursby stannar huvudbanans alla när- och fjärrtåg. I stationscentrumet finns även lokaltrafikens bussterminal.  

Framför museet finns en liten parkering, som är avsedd för museets besökare. Parkeringstillstånd får du från museets informationsdisk. I stationscentrumet Dixi finns ett parkeringshus.  

I Dickursby stations södra kulvertakvedukt finns en parkeringshall för cyklar, som man får tillgång till med HRT:s resekort.

HSL Reittiopas

Vigsellokal 

Museet fungerar som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas vigsellokal i Vanda. Vigslar förrättas varannan fredag. Anvisningar för vigslar och bokning av vigseltid finns på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Som vigselsal används vanligen museets Väntsal, som annars fungerar som verkstad- och uppehållsrum. Förrättningen tar några minuter och under tiden kan lokalen stängas för utställningsbesökare.

""

Väntsalen ligger på första våningen i Vanda stadsmuseum. Fönstret vetter mot Dickursby veteranpark. 
Foto: Stella Karlsson, Vantaan kaupunginmuseo

Keywords

Visit VantaaMuséer

Kontaktinfo och öppettider

Adress

Hertasvägen 1
01300Vanda
Finland

Postadress
PB 4570, 01030 Vanda stad
Telefon
+358 40 708 4551 (lna/msa)
Opening hours

Period: Fram till 13.8.2023
- mån - Stängt
- tis-fre 11.00-18.00
- lör-sön 11.00-16.00
Midsommar: 23.6.2023 - 25.6.2023 - Stängt

Stadsmuseets kontor
- mån-fre 9.00-14.30
- lör-sön - Stängt
Midsommarafton: 23.6.2023 - Stängt
i sommar: 26.6.2023 - 6.8.2023 - Stängt

Phone

Utställningslokaler

+358 40 708 4551
Phone

Stadsmuseets kontor

+358 40 838 0401

Tjänster

Accessibility

Rutten till huvudingången

 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är skyltad, mjuk samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst.
 • Vid ingången finns 2 trappsteg efter varandra.
 • Vid ingången finns en under 6 m lång ramp med räcken på båda sidorna.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

 • Servicepunkten finns på samma plan som ingången.
 • Vid servicepunkten finns skyltar till olika lokaler.
 • Vid servicepunkten finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Dörrarna vid servicepunkten är lätta att urskilja.
 • Vid servicepunkten finns en tillgänglig toalett på samma plan som servicepunkten.

Kontaktinfo

Adress

Hertasvägen 1
01300Vanda
Finland

Postadress
PB 4570, 01030 Vanda stad
Telefon
+358 40 708 4551 (lna/msa)
All contacts and opening hours