Tjänster

D

 • Digistöd

  Tjänst

  Digitalt stöd finns tillgängligt för att uträtta ärenden digitalt, för webbtjänster och de vanligaste programmen.

E

 • En resväska med minnen

  Tjänst

  Reseväskan med minnen är Stadsmuseets verktygsback för stimulerande verksamhet för äldre. Den är särskilt lämplig för användning i äldreboenden och i servicehus. Det finns gamla föremål i Resväskan med minnen som kan användas för att minnas, det vill säga stunder av minnen med en museilektor eller

F

S

 • Stadsmuseum

  Tjänst

  Vanda stadsmuseum begåvat, forskar och presenterar områdets kulturhistoria.

U

 • Utbildningstjänster på Stadsmuseet

  Tjänst

  Museet erbjuder utbildningstjänster för elever i alla åldrar. Guider, bakgrundsmaterial, ett verksamhetsprogram och workshops finns bland annat.

V

 • Vandas nyhetsbrev

  Tjänst

  Ett nyhetsbrev som droppar ner i din e-post är ett lätt sätt att hålla sig uppdaterad gällande utvecklingen, påverkningsmöjligheter, evenemang och annat aktuellt i ditt bostadsområde och i Vanda överlag.