Tjänster

Sök efter en tjänst med dess initialer eller använd filter för att begränsa listan.

D

K

 • Kulturmiljöarbete

  Tjänst

  På Vanda stadsmuseum arbetar två byggnadsforskare och en arkeolog. De ger råd och hjälp i skydds- och vårdfrågor som gäller kulturmiljön, byggnadsarvet och fornlämningar.

S

 • Stadsmuseets samlingar

  Tjänst

  I Vanda stadsmuseums samlingar finns fotografier, föremål, arkiv- och AV-material.

 • Stadsmuseets utställningar och evenemang

  Tjänst

  Vanda stadsmuseums utställningslokaler finns på Dickursby gamla station. Vi ordnar också utställningar och evenemang på Håkansböle gård i Håkansböle.

 • Stadsmuseum

  Tjänst

  Vanda stadsmuseum begåvat, forskar och presenterar områdets kulturhistoria.

U

 • Utbildningstjänster på Stadsmuseet

  Tjänst

  Museet erbjuder utbildningstjänster för elever i alla åldrar. Guider, bakgrundsmaterial, ett verksamhetsprogram och workshops finns bland annat.

V