Forskningsarbete

Vi bevarar och forskar i Vandaregionens liv, historia och kulturmiljö. Utöver vårt grundläggande arbete genomför vi även projekt gällande dokumentation av samtiden, lagring, inventering och forskning.

Nainen tutkii papereita arkistossa.

Foto: Stella Karlsson, Vanda stadsmuseum

Arkeologiska utgrävningar

Stadsmuseet och Vanda historiekommitté har finansierat otaliga arkeologiska utgrävningar, med hjälp av vilka man bland annat har undersökt den medeltida historien. Stadsmuseet har tidigare även själv utfört arkeologiska utgrävningar i Vandaregionen. Rapporterna om museets utgrävningar finns i databasen som upprätthålls av Museiverket.  

Historieprojektet Vanda50

Vanda50 är stadens historiekommittés projekt, som genomförs på plats via Stadsmuseet. År 2024 firar Vanda stadsstationens 50-årsjubileum: Helsingfors landskapskommun blev 1972 Vanda köping och 1974 stad. I forskningsprojektet skrivs Vandas 50-åriga historia och genomförs en jubileumsbok. Dessutom är projektet Vanda50 förknippat med insamling av muntliga traditioner och evenemang med historiskt tema.