Etikett: Muséer

Delta i museiarbetet

Innehållssida

Vill du berika vårt gemensamma kulturarv i Vanda? Här hittar du tips på hur du kan bidra till historiska handlingar i Vanda.

Vanda stadsmuseums nya utställning får besökaren att svettas

Nyhet

Den 14 september ekar startskottet för Vanda stads nya utställning På era platser, färdiga, GÅ! Den aktiverande utställningen berättar om barn- och ungdomsidrotten i Vanda.

Kulturmiljöarbete

Tjänst

På Vanda stadsmuseum arbetar två byggnadsforskare och en arkeolog. De ger råd och hjälp i skydds- och vårdfrågor som gäller kulturmiljön, byggnadsarvet och fornlämningar.

Webbmaterial

Innehållssida

Vanda stadsmuseum har publicerat sina material i tjänsten Finna samt som mobilspel, mobilguider och webbutställningar. Utöver dessa producerar museet artiklar, bloggar, videor och podcaster.

Håkansböle gård

Verksamhetsställe

På Håkansböle gård finns en huvudbyggnad i jugendstil och åtta sidobyggnader. Du får fritt röra dig i parken kring herrgården året runt.

Håkansböle storområde

Vanda stadsmuseums samlingstjänster

Verksamhetsställe

Vanda stadsmuseums samlingar finns i Hiekkaharjun koulus bottenvåning. Du måste alltid komma överens om ett besök på förhand.

Dickursby storområde

Stadsmuseets utställningar och evenemang

Tjänst

Vanda stadsmuseums utställningslokaler finns på Dickursby gamla station. Vi ordnar också utställningar och evenemang på Håkansböle gård i Håkansböle.

Utbildningstjänster på Stadsmuseet

Tjänst

Museet erbjuder utbildningstjänster för elever i alla åldrar. Guider, bakgrundsmaterial, ett verksamhetsprogram och workshops finns bland annat.

Stadsmuseets samlingar

Tjänst

I Vanda stadsmuseums samlingar finns fotografier, föremål, arkiv- och AV-material.

Stadsmuseum

Tjänst

Vanda stadsmuseum begåvat, forskar och presenterar områdets kulturhistoria.