Target group: Medarbetare

Behandling av personuppgifter i Vanda stads nyhetsbrevstjänst

Innehållssida

På den här sidan redogör vi hur era personuppgifter behandlas när ni prenumenerat på Vandas nyhetsbrev från Vandas nyhetsbrevstjänst.

Stadsmuseets kontaktinformation

Innehållssida

Vanda stadsmuseums kontaktinformation.

Dickursby storområde

Forskningsarbete

Innehållssida

Vanda stadsmuseum bevarar och forskar i Vandaregionens liv, historia och kulturmiljö. Utöver vårt grundläggande arbete genomför vi även projekt gällande dokumentation av samtiden, lagring, inventering och forskning.

Webbplatsen Vantaa.fi förnyas 2021-2022

Nyhet

I projektet, som inleds i början av 2021, förnyas hela webbplatsens servicekoncept, layout och användargränssnitt.