Target group: Invånare

Vanda främjar invånarnas välbefinnande och invånarna kan påverka stadens tjänster och verksamhet på många sätt.

Behandling av personuppgifter i Vanda stads nyhetsbrevstjänst

Innehållssida

På den här sidan redogör vi hur era personuppgifter behandlas när ni prenumenerat på Vandas nyhetsbrev från Vandas nyhetsbrevstjänst.

Delta i museiarbetet

Innehållssida

Vill du berika vårt gemensamma kulturarv i Vanda? Här hittar du tips på hur du kan bidra till historiska handlingar i Vanda.

Stadsmuseets kontaktinformation

Innehållssida

Vanda stadsmuseums kontaktinformation.

Dickursby storområde

Vanda stadsmuseums nya utställning får besökaren att svettas

Nyhet

Den 14 september ekar startskottet för Vanda stads nya utställning På era platser, färdiga, GÅ! Den aktiverande utställningen berättar om barn- och ungdomsidrotten i Vanda.

Webbmaterial

Innehållssida

Vanda stadsmuseum har publicerat sina material i tjänsten Finna samt som mobilspel, mobilguider och webbutställningar. Utöver dessa producerar museet artiklar, bloggar, videor och podcaster.

Forskningsarbete

Innehållssida

Vanda stadsmuseum bevarar och forskar i Vandaregionens liv, historia och kulturmiljö. Utöver vårt grundläggande arbete genomför vi även projekt gällande dokumentation av samtiden, lagring, inventering och forskning.

Vanda stadsmuseum Framsida

Startsida

Vanda stadsmuseum värnar, undersöker och bevarar Vandas historia och kulturtradition tillsammans med stadens invånare.

Tjänstekatalog

Startsida

Stadens tjänster och var du kan hitta dem. Du kan också söka efter innehåll med webbplatsens sökfunktion.

Behandling av personuppgifter opens in new window, links to another website

Innehållssida

EU:s allmänna dataskyddsförordning påverkar de uppgifter och skyldigheter som registerförarna och behandlarna av personuppgifter har.

Webbplatsen Vantaa.fi förnyas 2021-2022

Nyhet

I projektet, som inleds i början av 2021, förnyas hela webbplatsens servicekoncept, layout och användargränssnitt.