Target group: Invånare

Vanda främjar invånarnas välbefinnande och invånarna kan påverka stadens tjänster och verksamhet på många sätt.

Maskinöversättning hjälper dig att förstå på vantaa.fi

Nyhet

Vanda webbplats kan nu maskinöversättas till över 100 språk. Detta hjälper till att förstå innehållet, särskilt när det inte finns någon officiell översättning.

Vilka är de sju finaste affärs- och samhällsbyggnaderna i Vanda från 1980- och 1990-talen? Se bilderna!

Artikel

Vanda stadsmuseum genomför för närvarande ett inventeringsprojekt för byggnader från 1980- och 1990-talen. Under den första fasen gick man igenom samlingslokaler. Av de nästan 350 byggnaderna visade sig sju vara särskilt noggrant planerade och verkliga arkitektoniska pärlor!

Behandling av personuppgifter i Vanda stads nyhetsbrevstjänst

Innehållssida

På den här sidan redogör vi hur era personuppgifter behandlas när ni prenumenerat på Vandas nyhetsbrev från Vandas nyhetsbrevstjänst.

Delta i museiarbetet

Innehållssida

Vill du berika vårt gemensamma kulturarv i Vanda? Här hittar du tips på hur du kan bidra till historiska handlingar i Vanda.

Stadsmuseets kontaktinformation

Innehållssida

Vanda stadsmuseums kontaktinformation.

Dickursby storområde

Vanda stadsmuseums nya utställning får besökaren att svettas

Nyhet

Den 14 september ekar startskottet för Vanda stads nya utställning På era platser, färdiga, GÅ! Den aktiverande utställningen berättar om barn- och ungdomsidrotten i Vanda.

Webbmaterial

Innehållssida

Vanda stadsmuseum har publicerat sina material i tjänsten Finna samt som mobilspel, mobilguider och webbutställningar. Utöver dessa producerar museet artiklar, bloggar, videor och podcaster.

Forskningsarbete

Innehållssida

Vanda stadsmuseum bevarar och forskar i Vandaregionens liv, historia och kulturmiljö. Utöver vårt grundläggande arbete genomför vi även projekt gällande dokumentation av samtiden, lagring, inventering och forskning.

Vanda stadsmuseum Framsida

Startsida

Vanda stadsmuseum värnar, undersöker och bevarar Vandas historia och kulturtradition tillsammans med stadens invånare.

Behandling av personuppgifter Öppnas i ett nytt fönster, länkar till en annan webbplats

Innehållssida

EU:s allmänna dataskyddsförordning påverkar de uppgifter och skyldigheter som registerförarna och behandlarna av personuppgifter har.