Tallennamme ja tutkimme Vantaan alueen elämää, historiaa ja kulttuuriympäristöä. Perustyön lisäksi toteutamme nykydokumentointi-, tallennus-, inventointi- ja tutkimushankkeita.

Nainen tutkii papereita arkistossa.

Vantaa50-historiahankkeessa käytiin läpi myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoaineistoa.
Kuva: Stella Karlsson, Vantaan kaupunginmuseo.

Arkeologiset kaivaukset

Kaupunginmuseo ja Vantaan Historiatoimikunta ovat rahoittaneet lukuisia arkeologisia kaivauksia, joiden avulla on tutkittu muun muassa keskiajan historiaa. Kaupunginmuseo on aiemmin tehnyt myös itse arkeologisia tutkimuksia Vantaan alueella. Museon tekemien kaivausten raportit löytyvät Museoviraston ylläpitämästä tietokannasta.

Vantaa50-historiahanke

Vantaa50 on kaupungin historiatoimikunnan hanke, jota toteutetaan Kaupunginmuseosta käsin. Vantaa juhlii vuonna 2024 kaupunkiasemansa 50-vuotisjuhlaa: Helsingin maalaiskunnasta tuli Vantaan kauppala vuonna 1972 ja kaupunki vuonna 1974. Tutkimushankkeessa kirjoitetaan Vantaan 50-vuotinen historia ja toteutetaan juhlakirja. Lisäksi Vantaa50-hankkeeseen liittyy muistitiedon keruuta ja historia-aiheisia tapahtumia.