Kaupunginmuseon kokoelmat

Vantaan kaupunginmuseon kokoelmissa on valokuvia, esineitä sekä arkisto- ja AV-aineistoa. Kokoelmiin voit tutustua netissä tai museon kokoelmatiloissa.

Esittely

Vantaan kaupunginmuseon kokoelmissa on valokuvia, esineitä sekä arkisto- ja AV-aineistoa. Kokoelmiin voit tutustua Finna-hakupalvelussa. Palvelusta voit ladata painokelpoisia korkearesoluutiokuvia tai pienempiä verkkolaatuisia kuvia.

Kokoelmiin pääset tutustumaan myös museon kokoelmatiloissa Hiekkaharjussa. Voit tutkia alkuperäisiä kuvia sekä hakea ja selata digitoitua aineistoa museon tietokannasta. Käynneistä on aina sovittava etukäteen.

Löydät kokoelmapalveluiden yhteystiedot sivun alalaidasta sekä Toimipisteet-sivulta.

Finna-hakupalvelu

Finna-hakupalvelusta löytyy yli 5000 vanhaa ja uudempaa valokuvaa Vantaalta sekä arkisto- ja esinekokonaisuuksia. Uutta aineistoa lisätään jatkuvasti. Palvelusta voit ladata vapaasti käyttöön CC BY 4.0 -lisenssillä painokelpoisia korkearesoluutiokuvia tai pienempiä verkkolaatuisia kuvia. Finnasta ladattuja kuviamme voit siis käyttää vapaasti, kunhan muistat mainita Vantaan kaupunginmuseon ja kuvaajan nimen julkaisun yhteydessä.

Kokoelmapalvelut

Kokoelmiin pääset tutustumaan myös museon kokoelmatiloissa Hiekkaharjussa.

""

Kuva: Stella Karlsson, Vantaan kaupunginmuseo

Kuva-arkisto

Kuva-arkiston kokoelmiin kuuluu noin 141 000 kuvaa (v. 2021): valokuvien vedoksia, negatiiveja, diakuvia, kuvatiedostoja sekä valokuva-albumeita 1800-luvun lopulta nykypäivään. Lisäksi kokoelmissa on jonkin verran postikortteja ja muuta kuvamateriaalia. 

Kuvien aiheina ovat mm. Vantaan alueen rakennukset, maisemat, henkilöt, kunnalliselämä ja tapahtumat. Kokoelma on muodostunut pääosin lahjoituksina. Suuri osa kuva-aineistosta on koottu reprokuvauttamalla ja nykyisin digitoimalla yksityisiltä henkilöiltä lainattuja kuvia. 

Museo dokumentoi valokuvaamalla kaupunkikuvan muutosta, tapahtumia ja ilmiöitä (ks. Tallennusvastuu alempana tällä sivulla). Vuonna 2021 perustettiin vapaaehtoisista kaupunkikuvaajista koostuva ryhmä, joka osallistuu muuttuvan kaupungin tallentamiseen yhdessä museon kanssa.  

Esineet 

Vantaan kaupunginmuseon kokoelmissa on noin 25 000 esinettä (v. 2021). Esineistä noin 15 000 kuuluu Håkansbölen kartanon kokoelmaan. Muita laajoja kokonaisuuksia ovat koulukokoelma, kunnalliseen toimintaan liittyvät esineet sekä vantaalaisen teollisuuden aineistot, esimerkiksi Tikkurilan silkkitehtaan tuotanto.

Vantaalla tehdyt arkeologiset löydöt luetteloidaan muinaismuistolain mukaisesti Suomen kansallismuseon kokoelmiin. 

 

Arkisto ja av-arkisto

Arkistokokoelma sisältää muun muassa asiakirjoja, karttoja, kirjeitä, koulutauluja ja piirustuksia sekä muistitieto- ja nykydokumentointiaineistoa. Aineistoa on yhteensä yli 125 hyllymetriä (v. 2021). Osa aineistosta tallennetaan digitaalisena. Päämääränä on paikkakunnan ja sen asukkaiden historiaan liittyvän paperi- ja muistitietoaineiston säilyttäminen.  

Museon AV-arkistoon talletetaan liikkuvan kuvan ja äänen tallenteita eri muodoissa. Kokoelmiin kuuluu noin 710 tallennetta (v. 2021). Aineisto koostuu esimerkiksi haastatteluista, videotallenteista, kelanauhoista, musiikista ja animaatioista. Museon tekemä haastatteluaineisto tallennetaan sähköisessä muodossa. Arkisto- ja av-kokoelmat ovat muodostuneet lahjoituksina, talteenottoina, kopioimalla sekä oman keruutoiminnan kautta. 

Pakastin

Kokoelmatilojemme pakastehuone on tarkoitettu esineiden ja muun aineiston pakastukseen. Pakastamisella torjutaan tuhohyönteisiä. Vuokraamme pakastinta vain museoille, arkistoille ja yhdistyksille. Emme pakasta elintarvikkeita.  

 • Pakastusaika on 7 vuorokautta. Lämpötila laskee -38°C noin tunnissa.
 • Hinta museoille, arkistoille ja yhdistyksille 400 € / kerta (+ alv 24 %).
 • Ennalta sovittu aineiston tuonti ja haku ma−pe klo 9–15.‍ 

Kaupunginmuseo ei vastaa pakastamisen mahdollisesti esineelle aiheuttamista vaurioista. Toimeksiantajan tulee itse varmistaa, että materiaali soveltuu pakastettavaksi. Toimeksiantajan tulee allekirjoittaa vastuuvapauslomake ennen materiaalin pakastamista. 

Lisätietoa ja varaukset museomestarilta (yhteystiedot sivun alalaidassa). 

Kokoelmapolitiikka

Kokoelmapolitiikan tarkoituksena on kiteyttää museon tehtävä sekä avata museon toimintaa ja prosesseja. Vantaan kaupunginmuseon kokoelmapolitiikan vahvistaa kaupunkikulttuurilautakunta. Kokoelmapolitiikka päivitetään noin viiden vuoden välein. Vantaan kaupunginmuseon ensimmäinen kokoelmapolitiikka valmistui vuonna 2004 ensimmäisten museoiden joukossa Suomessa.  

Tallennusvastuu

Vantaan kaupunginmuseolla on paikallinen tallennusvastuu. Kokoelmia kartutetaan Helsingin pitäjää, Helsingin maalaiskuntaa, Vantaan kauppalaa ja Vantaan kaupunkia koskevalla aineistolla. Painopistealueet ovat:  

 • kaupungistuminen ja lähiöt   
 • kulttuurimaisema ja rakennuskulttuuri   
 • asuminen ja arki Vantaalla                              
 • vantaalainen kulttuuri: järjestötoiminta, harrastukset, vapaa-aika, tapahtumat   
 • vantaalainen teollisuus  
 • kunnalliselämä eri aikoina, toimialat ja organisaatiot  
 • museon oma toiminta  

Nykydokumentointi ja yhteistyö

Vantaan kaupunginmuseo tallentaa aktiivisesti Vantaan nykypäivän ilmiöitä. Tallennusaiheet valitaan vuosittain. Aiheet voivat liittyä museon omaan tai muuhun teemavuoteen, tai ne voivat määräytyä tarvittavan näyttely- tai tutkimusaineiston mukaan.  

Kaupunginmuseo on mukana valtakunnallisessa tallennus- ja kokoelmayhteistyössä eli TAKOssa. TAKO-verkoston tavoitteena on kehittää museoiden nykydokumentointiyhteistyötä sekä valtakunnallista tallennustyönjakoa. Näin estetään eri museoiden kokoelmien päällekkäisyyksiä.  

Vantaan kaupunginmuseon tallennusvastuualueet ovat: 

 • Lähiöasuminen  
 • Kaupungistuminen  
 • Ostoskeskukset ja -keskittymät   

Kaupunginmuseo osallistuu TAKOn yhteistyöryhmä pooli 3:n toimintaan, jonka aiheena on arki. Toteutamme esimerkiksi poolin teemaan liittyviä nykydokumentointiprojekteja. 

""

Paikallisjuna Myyrmäen asemalla 1980-luvulla, taustalla ostoskeskus Myyrinpuhos.
Kuva: Ilppo Pohjola, Vantaan kaupunginmuseo.

Lisätietoja

Päivi Yli-Karhula

Vantaan kaupunginmuseo
intendentti
050 318 1482 paivi.yli-karhula@vantaa.fi

esinekokoelmat, museon päällikön sijainen

Maria Kangas

Vantaan kaupunginmuseo
museomestari
050 314 5142 maria.kangas@vantaa.fi

museotekniikka ja logistiikka

‍Anu Mönkkönen

Vantaan kaupunginmuseo
museoamanuenssi
050 318 0989 anu.monkkonen@vantaa.fi

kuva-arkiston kokoelmat, asiakaspalvelu

Sanni Penttinen

Vantaan kaupunginmuseo
museoamanuenssi
040 675 5222 sanni.penttinen@vantaa.fi

valokuvaus, kuvankäsittely, kokoelma- ja dokumentointityö

Stella Karlsson

Vantaan kaupunginmuseo
museoamanuenssi
050 318 1484 stella.karlsson@vantaa.fi

Håkansbölen kartanon kokoelma

Anna-Reetta Rikala

Vantaan kaupunginmuseo
museoamanuenssi
050 302 4097 anna-reetta.rikala@vantaa.fi

arkistokokoelma, dokumentointiprojektit

Kuva-arkisto

Vantaan kaupunginmuseo kuva-arkisto@vantaa.fi

Avainsanat

MuseotHistoria

Asiointipalvelut

Tietopalvelu

Kysy museolta

Kaupunginmuseon tutkijat vastaavat mielellään kysymyksiin Vantaan historiasta.

Lisätietoja asiointipalvelusta

Museossa tutkitaan Vantaan historiaa eri näkökulmista, esihistoriasta nykypäivään. Museon ajankohtaisissa tutkimushankkeissa syvennytään valittuihin aiheisiin tarkemmin. Tutkimushankkeiden tuloksista toteutetaan näyttelyitä, julkaisuja ja raportteja.

Palvelukanavat

Toimipisteet

Palvelu saatavilla yhteensä 1 toimipisteessä