Kulttuuriympäristötyö

Vantaan kaupunginmuseossa työskentelee kaksi rakennustutkijaa ja arkeologi. Heiltä voit kysyä neuvoa kulttuuriympäristön suojelu- ja hoitokysymyksissä.

Esittely

Vantaan kaupunginmuseossa työskentelee kaksi rakennustutkijaa ja arkeologi. Heiltä voit kysyä neuvoa kulttuuriympäristön, rakennusperinnön ja muinaisjäännösten suojelu- ja hoitokysymyksissä.

Kaupunginmuseo toimii kulttuuriympäristön suojeluviranomaisena Vantaalla. Kulttuuriympäristöön liittyvät asiantuntija- ja viranomaistehtävät on määritelty Keski-Uudenmaan aluevastuumuseon kanssa tehdyssä sopimuksessa. Museo osallistuu asiantuntijana esimerkiksi kaavoitus- ja rakennuslupaprosesseihin.

Viranomaisten lausuntopyynnöt

Viranomaisten lausuntopyynnöt lähetetään sähköpostitse kulttuuriympäristön yhteissähköpostiin. Löydät osoitteen sivun alalaidasta.

Mitä on kulttuuriympäristö?

Kulttuuriympäristö tarkoittaa ihmisen muovaamaa ympäristöä, jossa näkyy kulttuurin eri vaiheita sekä ihmisten ja luonnon vuorovaikutusta. Kulttuuriympäristöä ovat kulttuurimaisemat, rakennettu kulttuuriympäristö, muinaisjäännökset ja perinnebiotoopit. 

Kulttuuriympäristö on meidän kaikkien yhteistä perintöä. Museon kulttuuriympäristötiimi kertoo kuntalaisille heidän elinympäristönsä menneisyydestä ja siitä, miten eri aikakausien jäljet näkyvät ympärillämme tänäkin päivänä. Museon asiantuntijat pitävät kaikille avoimia esitelmiä, opastuksia ja kaupunkikierroksia. He myös pitävät oppitunteja kouluilla ja käyvät asukastilaisuuksissa keskustelemassa kulttuuriympäristön teemoista. 

Yhteystiedot löytyvät sivun alalaidasta. 

Vantaan alueella on kahdeksan valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristökohdetta:

  • Backas - Elannon suurtila 
  • Helsingin pitäjän kirkonkylä 
  • Jokiniemen koelaitos 
  • Korson rautatieasema 
  • Pääkaupunkiseudun I maailmansodan linnoitteet 
  • Sotungin kylä ja Håkansböle 
  • Suuri Rantatie 
  • Tikkurilan vanha rautatieasema

Tarkemmat tiedot kohteista löytyvät Museoviraston ylläpitämästä RKY-rekisteristä.

Arkeologia

Vantaalla on asuttu jo esihistoriallisena aikana melkein 10 000 vuotta sitten. Kivikauden asuinpaikkoja on löydetty esimerkiksi Myyrmäestä, Seutulasta ja Jokiniemestä. Vantaan alueelta tunnetaan myös monia keskiaikaisia kylätontteja, joita on tutkittu muun muassa Helsingin pitäjän kirkonkylässä, Länsisalmessa ja Martinlaaksossa. 

Vantaan arkeologiset kohteet löytyvät Museoviraston ylläpitämästä muinaisjäännösrekisteristä.

Kaupunginmuseo on sopinut Keski-Uudenmaan aluevastuumuseon kanssa Vantaan arkeologisen kulttuuriperinnön vaalimisen menettelytavoista erityisellä yhteistyösopimuksella. Kaupunginmuseon arkeologilta voit kysyä neuvoa muinaisjäännösten suojelu- ja hoitokysymyksissä. Arkeologi on tuttu vieras myös koulujen kotiseutuhistorian oppitunneilta sekä museon opastus- ja esitelmätilaisuuksista.

Arkeologin yhteystiedot löytyvät sivun alalaidasta. 

Korjausneuvonta ja avustukset

Kaupunginmuseon rakennustutkijoilta voit kysyä neuvoa rakennusperinnön suojelu-, hoito-, kehittämis- ja korjauskysymyksissä. Rakennustutkijat myös ohjaavat ja valvovat Museoviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen vuosittain jakamien kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten korjausavustusten käyttöä Vantaalla.

Rakennustutkijoiden yhteystiedot löytyvät sivun alalaidasta.

Myös asukkaat voivat vaikuttaa kulttuuriympäristöihinsä

Katso vinkit Osallistu museotyöhön -sivulta.

Lisätietoja

Kulttuuriympäristötyö

Vantaan kaupunginmuseo kulttuuriymparisto@vantaa.fi

Rakennustutkijat ja arkeologin tavoitat parhaiten lähettämällä sähköpostia tähän osoitteeseen. Viranomaisten lausuntopyynnöt lähetetään myös tähän sähköpostiosoitteeseen.

Andreas Koivisto

Vantaan kaupunginmuseo
arkeologi
050 302 4926 andreas.koivisto@vantaa.fi

arkeologia, muinaisjäännökset

Anne Silanto

Vantaan kaupunginmuseo
rakennustutkija
050 302 4964 anne.silanto@vantaa.fi

rakennussuojelu, kulttuurimaisema

Susanna Paavola

Vantaan kaupunginmuseo
rakennustutkija
050 314 6281‍ susanna.paavola@vantaa.fi

rakennussuojelu, kulttuurimaisema

Johannes Vihervirta

Vantaan kaupunginmuseo
tutkimusapulainen
040 844 7417 johannes.vihervirta@vantaa.fi

rakennuskannan inventointihanke

Avainsanat

MuseotYmpäristöKaupunki rakentaa

Asiointipalvelut

Tietopalvelu

Kysy museolta

Kaupunginmuseon tutkijat vastaavat mielellään kysymyksiin Vantaan historiasta.

Lisätietoja asiointipalvelusta

Museossa tutkitaan Vantaan historiaa eri näkökulmista, esihistoriasta nykypäivään. Museon ajankohtaisissa tutkimushankkeissa syvennytään valittuihin aiheisiin tarkemmin. Tutkimushankkeiden tuloksista toteutetaan näyttelyitä, julkaisuja ja raportteja.

Palvelukanavat

Toimipisteet

Palvelu saatavilla yhteensä 1 toimipisteessä