Vantaan kaupunginmuseossa työskentelee kaksi rakennustutkijaa ja arkeologi. Heiltä voit kysyä neuvoa kulttuuriympäristön, rakennusperinnön ja muinaisjäännösten suojelu- ja hoitokysymyksissä. Kaupunginmuseo toimii myös kulttuuriympäristön suojeluviranomaisena Vantaalla.

Joukko ihmisiä suorittaa arkeologisia kaivauksia. Taustalla on kerrostaloja.

Myyrmäen Paalukylänpuiston arkeologisten kaivausten taustalla nousee uusia kerrostaloja syksyllä 2021.
Kuva: Andreas Koivisto, Vantaan kaupunginmuseo.

Mitä on kulttuuriympäristö?

Kulttuuriympäristö tarkoittaa ihmisen muovaamaa ympäristöä, jossa näkyy kulttuurin eri vaiheita sekä ihmisten ja luonnon vuorovaikutusta. Kulttuuriympäristöä ovat kulttuurimaisemat, rakennettu kulttuuriympäristö, muinaisjäännökset ja perinnebiotoopit. 

Kulttuuriympäristö on meidän kaikkien yhteistä perintöä. Museon kulttuuriympäristötiimi kertoo kuntalaisille heidän elinympäristönsä menneisyydestä ja siitä, miten eri aikakausien jäljet näkyvät ympärillämme tänäkin päivänä. Museon asiantuntijat pitävät kaikille avoimia esitelmiä, opastuksia ja kaupunkikierroksia. He myös pitävät oppitunteja kouluilla ja käyvät asukastilaisuuksissa keskustelemassa kulttuuriympäristön teemoista. 

Yhteystiedot löytyvät sivun alalaidasta. 

Vantaan alueella on kahdeksan valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristökohdetta:

  • Backas - Elannon suurtila 
  • Helsingin pitäjän kirkonkylä 
  • Jokiniemen koelaitos 
  • Korson rautatieasema 
  • Pääkaupunkiseudun I maailmansodan linnoitteet 
  • Sotungin kylä ja Håkansböle 
  • Suuri Rantatie 
  • Tikkurilan vanha rautatieasema

Tarkemmat tiedot kohteista löytyvät Museoviraston ylläpitämästä RKY-rekisteristä.

Arkeologia

Vantaalla on asuttu jo esihistoriallisena aikana melkein 10 000 vuotta sitten. Kivikauden asuinpaikkoja on löydetty esimerkiksi Myyrmäestä, Seutulasta ja Jokiniemestä. Vantaan alueelta tunnetaan myös monia keskiaikaisia kylätontteja, joita on tutkittu muun muassa Helsingin pitäjän kirkonkylässä, Länsisalmessa ja Martinlaaksossa. 

Vantaan arkeologiset kohteet löytyvät Museoviraston ylläpitämästä muinaisjäännösrekisteristä.

Kaupunginmuseo on sopinut Keski-Uudenmaan aluevastuumuseon kanssa Vantaan arkeologisen kulttuuriperinnön vaalimisen menettelytavoista erityisellä yhteistyösopimuksella. Kaupunginmuseon arkeologilta voit kysyä neuvoa muinaisjäännösten suojelu- ja hoitokysymyksissä. Arkeologi on tuttu vieras myös koulujen kotiseutuhistorian oppitunneilta sekä museon opastus- ja esitelmätilaisuuksista.

Arkeologin yhteystiedot löytyvät sivun alalaidasta. 

Korjausneuvonta ja avustukset

Kaupunginmuseon rakennustutkijoilta voit kysyä neuvoa rakennusperinnön suojelu-, hoito-, kehittämis- ja korjauskysymyksissä. Rakennustutkijat myös ohjaavat ja valvovat Museoviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen vuosittain jakamien kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten korjausavustusten käyttöä Vantaalla.

Rakennustutkijoiden yhteystiedot löytyvät sivun alalaidasta.

Kulttuuriympäristölinjaukset

Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset on kaupungin toimialojen ja asukkaiden yhteishanke, joka toteutettiin vuosina 2018–2020. Hankkeessa Vantaalle luotiin linjaukset ja toimenpiteet siihen, kuinka kulttuuriympäristötyötä tehdään Vantaalla lainsäädännön määrittelemien viranomaistehtävien lisäksi. Hankkeeseen osallistui 100 vantaalaista virkamiestä ja 3000 vantaalaista. Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset -hankkeessa luotu 10-vaiheinen toimintamalli palkittiin vuonna 2020 EU:n hyväksi toimintamalliksi. 

Kulttuuriympäristötyön visio on, että vantaalaiset kulttuuriympäristöt ovat rakkaita ja rikkaita. Se tarkoittaa, että Vantaalla kulttuuriympäristöistä eli rakennusperinnöstä, kulttuurimaisemasta ja muinaisjäännöksistä huolehditaan. Rikkaat kulttuuriympäristöt ovat monikerroksisia eli ne muodostuvat ajallisesti, toiminnallisesti ja tyylillisesti erilaisista kohteista. Rakkaat kulttuuriympäristöt koetaan merkityksellisiksi. Ne edistävät kaupunkilaisten hyvinvointia ja kaupungin vetovoimaa. Vantaalla kulttuuriympäristön arvokkaat kohteet tunnetaan ja tunnistetaan. Siten kaikilla on mahdollisuus kiintyä, viihtyä ja kokea kuuluvansa Vantaalle.  

Jotta nämä tavoitteet voidaan saavuttaa, avuksi on laadittu toimenpideohjelma. Siinä on yli 50 erilaista toimenpidettä, jotka kaupunki on sitoutunut toteuttamaan vuoteen 2024 mennessä. Toimenpiteiden toteuttamisesta ovat vastuussa Vantaan kaupunginmuseo, perusopetus, toisen asteen opetus, ympäristökeskus, viheraluesuunnittelu, yleis- ja asemakaavoitus, kiinteistöpalvelut, elinkeinopalvelut sekä viestintä.

Myös asukkaat voivat vaikuttaa kulttuuriympäristöihinsä. Katso vinkit Osallistu museotyöhön -sivulta.

Lisätietoja

Kulttuuriympäristötyö

Vantaan kaupunginmuseo kulttuuriymparisto@vantaa.fi

Rakennustutkijat ja arkeologin tavoitat parhaiten lähettämällä sähköpostia tähän osoitteeseen. Viranomaisten lausuntopyynnöt lähetetään myös tähän sähköpostiosoitteeseen.

Andreas Koivisto

Vantaan kaupunginmuseo
arkeologi
050 302 4926 andreas.koivisto@vantaa.fi

arkeologia, muinaisjäännökset

Anne Silanto

Vantaan kaupunginmuseo
rakennustutkija
050 302 4964 anne.silanto@vantaa.fi

rakennussuojelu, kulttuurimaisema

Susanna Paavola

Vantaan kaupunginmuseo
rakennustutkija
050 314 6281‍ susanna.paavola@vantaa.fi

rakennussuojelu, kulttuurimaisema