Vantaan postmodernit teollisuusrakennukset on inventoitu

Uutinen

Asiasanat

KaupunkisuunnitteluKulttuuriRakentaminen

Vantaan postmodernin rakennuskannan eli 1980- ja 1990-lukujen rakennusten inventoinnin toinen osa on julkaistu. Inventoinnin kohteina olivat teollisuuden ja liikenteen rakennukset sekä asuinkerrostalot.  

Myös Mutteritalona tunnettu Tikkurilantie 41, kuva: Heli Haavisto, Vantaan kaupunginmuseo.

Vantaan inventointihanke on Suomen ensimmäisiä näin laajoja 1980- ja 1990-lukujen rakennusten inventointeja. 

Vantaalla on lähes 11 000 rakennusta vuosilta 1980–1999. Lokakuussa 2022 valmistui kokoontumisrakennusten inventointi. Nyt valmistuneessa toisessa osassa tarkastelun kohteina olivat 725 teollisuus-, varasto- ja liikenteen rakennusta sekä 911 asuinkerrostaloa.  

Rakennuksia vertailtiin rakennustyypin, rakennusajan sekä arkkitehtuurin perustella. Kutakin rakennusta verrattiin muihin vantaalaisiin rakennuksiin ja vantaalaiseen rakennusperintöön, koska valtakunnallisesti tämän ajan inventointeja ei ole vielä tehty.  

"Vantaan rakennetun ympäristön historiassa 1980- ja 1990-luvut olivat poikkeuksellista kehitysvaihetta ja rakennushankkeet olivat suuria. Rakentamiseen vaikuttivat Vantaan sijainti pääkaupungin vieressä sekä hyvät liikenneyhteydet", Vantaan kaupunginmuseon rakennustutkija Anne Silanto toteaa. 

Arvokkaimmiksi rakennusperintökohteiksi erottui 3 teollisuusrakennusta: Finavian liikelentoterminaali VIP President, Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskus Hakkilassa sekä Sanomatie 1:n tuotanto- ja toimistorakennus Martinlaaksossa. Asuinkerrostaloista arvokkaimmiksi arvioitiin 23 kohdetta, muun muassa Tikkurilantie 41, Keihästie 6 ja Martinkyläntie 64. 

Inventoinnin toteutti Vantaan kaupunginmuseon esityön pohjalta Saatsi Arkkitehdit Oy. Selvitys tulee tukemaan maankäyttöön liittyviä päätöksiä, kiinteistönhoitoa ja rakennussuojelua. Hankkeen rahoittivat Vantaan kaupunkiympäristön toimiala ja Vantaan kaupunginmuseo. Hanke on saanut tukea Uudenmaan liitolta. 

Kolmannessa eli viimeisessä vaiheessa inventoidaan kaikki loput asuinrakennukset: rivitalot, paritalot ja pientalot sekä vapaa-ajan asuinrakennukset. Viimeinenkin vaihe valmistunee parin vuoden päästä.  

Inventointiraportti on julkaistu Vantaan kaupunginmuseon verkkosivuilla saavutettavana pdf-tiedostona.

Avainsanat

TutkimuksetMuseot