Vantaalainen kulttuuriympäristötyö esimerkkinä eurooppalaisille

Uutinen

Asiasanat

Kulttuuri

Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset -hanke on valittu eurooppalaiseen katalogiin, jossa esitellään hyviä kulttuuriperintötyön toimintamalleja.

kahvila punaisessa puisessa talossa ja aurinkoisesta päivästä nauttivat ihmiset.

Katalogissa kerrotaan 32 innovatiivisesta hankkeesta eri puolilta Eurooppaa. Esiin nostetaan toimintamalleja, joita paikalliset ja alueelliset viranomaiset ovat kehittäneet yhdessä sidosryhmien kanssa. Vantaan lisäksi Suomesta mukaan mahtui Tampereella kehitelty Adoptoi monumentti -hanke.

Katalogissa esitellyt hankkeet on jaettu kolmeen kategoriaan:

  1. Kulttuuriperinnön osallistava hallinnointi (Participatory governance of cultural heritage)
  2. Rakennetun kulttuuriperinnön soveltava uudiskäyttö (Adaptive reuse of built heritage)
  3. Laadukkaat kulttuuriperintötoimet (Quality of interventions on cultural heritage)

Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset -hanke edustaa kulttuuriperinnön osallistavaa hallinnointia. Katalogin on laatinut Cultural Heritage in Action, joka on EU:n kulttuuriperinnön vertaisoppimishanke kaupungeille ja alueille. Hankkeen on rahoittanut EU:n Creative Europe -ohjelma.

Vantaa toimii myös yhtenä vertaisoppimisen vierailukohteena, kun eurooppalaiset viranomaiset ja sidosryhmät kiertävät tutustumassa kulttuuriympäristötoimien hyviin käytäntöihin. Vierailun ajankohta on alustavasti sovittu toukokuun puoliväliin.

Poikkihallinnollinen yhteistyö tärkeää

Vantaan uusi toimintamalli korostaa poikkihallinnollisen yhteistyön ja keskustelun tärkeyttä.

Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset tiivistyvät tavoitteeseen ”rakkaista ja rikkaista kulttuuriympäristöistä”. Sillä tarkoitetaan monikerroksisia ja hyvin hoidettuja rakennusperintö-, kulttuurimaisema- ja muinaisjäännöskohteita, jotka vantaalaiset tuntevat hyvin ja joista he ovat ylpeitä.

Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset -hankkeen aikana linjausten tavoitteista keskusteltiin yli 100 vantaalaisen virkamiehen ja yli 3000 kaupunkilaisen kanssa. Tavoitteen saavuttamiseksi määriteltiin yhteensä 52 erilaista toimenpidettä, joiden toteuttamista jatketaan vuoteen 2024 saakka. Myös rahoituksen osalta tehtiin yhteistyötä. Hankkeen kustannuksiin osallistuivat Vantaan kaupungilla kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja oppimisen sekä kaupunkikulttuurin toimialat. Lisäksi hankkeeseen saatiin avustus Museovirastolta.

Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset -hankkeen pohjalta suunniteltu Kaupunki ilman identiteettiä? -näyttely avautui Vantaan kaupunginmuseossa 7.11.2020. Näyttely on esillä vuoden 2021 loppuun. Muita hankkeen aikana kehiteltyjä tapoja kulttuuriympäristöön tutustumiseen ovat neljä eri puolille kaupunkia sijoittuvaa mobiilipeliä sekä opastetut historiakävelyt, jotka on toteutettu yhdessä Vantaa-Seuran ja VisitVantaan kanssa.

Cultural Heritage In Action Catalogue Of Good Practices.

Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset.

Avainsanat

Kansainvälisyys