Service group: Kundservice och rådgivning

Här listas innehåll som rör kundtjänst och rådgivning. Webbplatsen kan också innehålla annat relaterat innehåll.

Kulturmiljöarbete

Tjänst

På Vanda stadsmuseum arbetar två byggnadsforskare och en arkeolog. De ger råd och hjälp i skydds- och vårdfrågor som gäller kulturmiljön, byggnadsarvet och fornlämningar.

Vandainfo opens in new window, links to another website

Tjänst

Vanda-info ger allmän vägledning och stöd för att ta del av Vanda stads och våra partners tjänster.

Digistöd opens in new window, links to another website

Tjänst

Digitalt stöd finns tillgängligt för att uträtta ärenden digitalt, för webbtjänster och de vanligaste programmen.