Service group: Informations- och förvaltningstjänster

Information om webbplatsen

Innehållssida

I webbtjänsten ingår Vanda stads officiella webbplats vantaa.fi och olika temawebbplatser som kompletterar helheten.

Behandling av personuppgifter i Vanda stads nyhetsbrevstjänst

Innehållssida

På den här sidan redogör vi hur era personuppgifter behandlas när ni prenumenerat på Vandas nyhetsbrev från Vandas nyhetsbrevstjänst.

Stadsmuseets kontaktinformation

Innehållssida

Vanda stadsmuseums kontaktinformation.

Dickursby storområde

Kulturmiljöarbete

Tjänst

På Vanda stadsmuseum arbetar två byggnadsforskare och en arkeolog. De ger råd och hjälp i skydds- och vårdfrågor som gäller kulturmiljön, byggnadsarvet och fornlämningar.

Webbmaterial

Innehållssida

Vanda stadsmuseum har publicerat sina material i tjänsten Finna samt som mobilspel, mobilguider och webbutställningar. Utöver dessa producerar museet artiklar, bloggar, videor och podcaster.

Forskningsarbete

Innehållssida

Vanda stadsmuseum bevarar och forskar i Vandaregionens liv, historia och kulturmiljö. Utöver vårt grundläggande arbete genomför vi även projekt gällande dokumentation av samtiden, lagring, inventering och forskning.

Vanda stadsmuseums samlingstjänster

Verksamhetsställe

Vanda stadsmuseums samlingar finns i Hiekkaharjun koulus bottenvåning. Du måste alltid komma överens om ett besök på förhand.

Dickursby storområde

Stadsmuseets samlingar

Tjänst

I Vanda stadsmuseums samlingar finns fotografier, föremål, arkiv- och AV-material.

Stadsmuseum

Tjänst

Vanda stadsmuseum begåvat, forskar och presenterar områdets kulturhistoria.

Vandainfo opens in new window, links to another website

Tjänst

Vanda-info ger allmän vägledning och stöd för att ta del av Vanda stads och våra partners tjänster.