Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset

Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset on kaupungin toimialojen ja asukkaiden yhteishanke, joka toteutettiin vuosina 2018–2020. Hankkeessa Vantaalle luotiin linjaukset ja toimenpiteet siihen, kuinka kulttuuriympäristötyötä tehdään Vantaalla lainsäädännön määrittelemien viranomaistehtävien lisäksi. Hankkeeseen osallistui 100 vantaalaista virkamiestä ja 3000 vantaalaista.

Hankkeen vaihe
Completed
Hankkeen aikataulu
-
Budjetti
168 000 €

Kuva: Antti Yrjönen, Vantaan kaupunginmuseo

Kulttuuriympäristötyön visio on, että vantaalaiset kulttuuriympäristöt ovat rakkaita ja rikkaita. Se tarkoittaa, että Vantaalla kulttuuriympäristöistä eli rakennusperinnöstä, kulttuurimaisemasta ja muinaisjäännöksistä huolehditaan.

Rikkaat kulttuuriympäristöt ovat monikerroksisia eli ne muodostuvat ajallisesti, toiminnallisesti ja tyylillisesti erilaisista kohteista. Rakkaat kulttuuriympäristöt koetaan merkityksellisiksi. Ne edistävät kaupunkilaisten hyvinvointia ja kaupungin vetovoimaa. Vantaalla kulttuuriympäristön arvokkaat kohteet tunnetaan ja tunnistetaan. Siten kaikilla on mahdollisuus kiintyä, viihtyä ja kokea kuuluvansa Vantaalle.  

Jotta nämä tavoitteet voidaan saavuttaa, avuksi on laadittu toimenpideohjelma. Siinä on yli 50 erilaista toimenpidettä, jotka kaupunki on sitoutunut toteuttamaan vuoteen 2024 mennessä. Toimenpiteiden toteuttamisesta ovat vastuussa Vantaan kaupunginmuseo, perusopetus, toisen asteen opetus, ympäristökeskus, viheraluesuunnittelu, yleis- ja asemakaavoitus, kiinteistöpalvelut, elinkeinopalvelut sekä viestintä.

Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset -hankkeessa luotu 10-vaiheinen toimintamalli valittiin vuonna 2020 EU:n hyväksi toimintamalliksi.

Lisätietoja

Maiju Hautamäki

Vantaan kaupunginmuseo
museoamanuenssi
050 302 6720 maiju.hautamaki@vantaa.fi

Avainsanat

MuseotYmpäristöKaupunki rakentaa